Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ako nahlásiť poistnú udalosť

1. Ak je to potrebné, následky škody čo najskôr odstráňte. Ešte pred obhliadkou je potrebné zabezpečiť dôkazy, prípadne záznam o nehode. Vždy zabezpečte fotodokumentáciu ešte pred odstránením následkov škody.

2. Pokúste sa eliminovať prípadné ďalšie škody, ak to dovoľujú okolnosti a nehrozí zranenie osôb.

3. V prípade vandalizmu privolajte  políciu.

4. Pripravte si informácie: meno poškodeného, miesto škody, dátum a čas škody, čo bolo poškodené a akou príčinou, kontaktné informácie.

5. Bezodkladne kontaktovať Finančné centrum, a.s. oddelenie asistenčných služieb.

peter.drga@fc.sk

+421 42 466 49 18  Finančné centrum, a.s.
  Centrum 27/32
  017 01 Považská Bystrica

  Telefón:
  +421 42 433 08 57

  E-mail:
  info@financnecentrum.sk

  Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.