Cestovné poistenie s M. Hrenákom

Michal Hrenák o cestovnom poistení, jeho význame, potrebe a uplatnení.

Napísal Michal Hrenák

Má cestovné poistenie zmysel?
Cestovné poistenie by malo byť neodmysliteľnou súčasťou každého pobytu v zahraničí. Za pár eur je možné získať spoľahlivé krytie, ktoré zabezpečí kompenzáciu v prípade vzniknutých škôd. Napriek tomu však veľa ľudí cestovné poistenie stále podceňuje. Jedná sa približne o 1/3 Slovákov, ktorí cestujú bez akéhokoľvek poistenia.
 
Čo všetko môže byť kryté cestovným poistením?
Povinnou zložkou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Okrem toho netreba zabúdať na poistenie zodpovednosti za škodu, kde spôsobené škody môžu narásť do vysokých súm. Tiež odporúčame pripoistiť batožinu, úraz, asistenčné služby a záchrannú činnosť horskej služby.
Netreba zabúdať ani na poistenie storno poplatkov, ktoré Vám môže cestovná kancelária vyúčtovať, ak z rôznych dôvodov zrušíte svoj zájazd.
Niektoré poisťovne ponúkajú aj poistenie asistencie pri poruche vozidla, poistenie omeškania letu, batožiny, poistenie opustenej domácnosti atď.
Porovnanie jednotlivých poisťovní si môžete pozrieť na stránke Finančného centra a.s.
 
Nepostačuje mi pri cestovaní Európsky preukaz zdravotného poistenia?
Tento preukaz kryje iba škody vzniknuté na území krajín Európskej únie, a to iba v zariadeniach verejného zdravotníctva. Nevýhodou však je, že tu nie je krytý transport do nemocnice a repatriácia ako ani ďalšie riziká v porovnaní s komerčným poistením.
Oproti komerčnému poisteniu má však aj výhody ako napr. krytie liečebných nákladov v prípade chronických ochorení alebo vykonávania rizikových činností a tiež je časovo neobmedzený, pričom vybavenie je zdarma.

“Nevýhodou však je, že tu nie je krytý transport do nemocnice a repatriácia, ako ani ďalšie riziká v porovnaní s komerčným poistením.”

Oplatí sa celoročné cestovné poistenie?

Celoročné cestovné poistenie je s kombináciou Európskeho preukazu zdravotného poistenia najlepšou voľbou, ako sa ochrániť na cestách do zahraničia.
Za zmienku stojí najmä produkt poisťovne Starr Companies, ktorá je na slovenskom trhu pomerne nová, ale svojim krytím a cenou predčí konkurenčné produkty.
Komplexné krytie so všetkými potrebnými pripoisteniami s územnou platnosťou po celom svete a s krytím rizikových činností je možné ročne získať už od 50 € ročne, pričom zahrňuje aj zásah horskej služby na území SR, takže na lyžovačku sa nemusíte poisťovať zvlášť.
Taktiež obsahuje zaujímavé pripoisteniaako napríklad asistenciu v prípade nepojazdného vozidla, poistenie meškania letu, batožiny ako aj poistenie právnej pomoci a kaucie.
 

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.