Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Produkty

Cestovné poistenie

• Krátkodobé a celoročné cestovné poistenie pre súkromné a služobné   cesty do celého sveta

• Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločností

• Poistenie rizikových športov a profesií

• Poistenie zimných športov


Poistenie vozidiel

• Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú   prevádzkou motorového vozidla

• Havarijné poistenie vozidiel

• Poistenie sedadiel

• Poistenie finančnej straty – EuroGAP

• Poistenie predĺženej záruky

• Poistenie právnej ochrany

• Poistenie skla

• Havarijné poistenie plavidiel a poistenie zodpovednosti za škodu   spôsobenú plavidlom

Životné poistenie a poistenie osôb

• Investičné životné poistenie

• Kapitálové životné poistenie

• Úrazové poistenie detí

• Rizikové životné poistenie

• Poistenie kritických chorôb

• Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

• Poistenie ušlého zárobku

 

Poistenie majetku osôb

• Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov,
  rekreačných zariadení

• Poistenie domácností a zariadení

• Poistenie cenností a skla

Poistenie zodpovednosti za škody

• Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti

• Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva

• Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

 

 

 

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.