Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

O nás

Finančné centrum, a. s. je spoločnosť poskytujúca komplexné a vysoko profesionálne služby najmä  v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, financovania a v ďalších príbuzných oblastiach. Spoločnosť sa počas svojho vývoja od roku 1997 vyprofilovala na stabilného a spoľahlivého partnera pre klientov, ktorí hľadajú kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam máme prehľad o poistnom a finančnom trhu, na základe ktorého vieme objektívne posúdiť Vaše potreby a odporučiť Vám produkt, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadavkám a aktuálnej situácii. Široká sieť odvetví finančného trhu i produktov, ktoré vieme profesionálne analyzovať, nám umožňuje poskytovať komplexný finančný servis.

Ponúkame Vám  možnosť zabezpečiť si „poistku“ pre prípad nepredvídanej udalosti, ktorá by Vám mohla skomplikovať život, ohroziť rodinné šťastie a istoty.

Servis, ktorý poskytujeme, je založený na osobnom a serióznom prístupe k Vám, na dlhoročnej praxi v oblasti sprostredkovania poistenia a na zodpovednom prístupe ku svojej práci. To je dnes nevyhnutný predpoklad úspešných a dlhodobých obchodných vzťahom s klientom.

Je pre nás veľmi dôležité ponúknuť Vám tie najlepšie produkty a služby vo všetkých oblastiach životného, majetkového, zodpovednostného a finančného poistenia, ktoré sú v ponuke na poistnom trhu.

Na základe rozhodnutia číslo ODT – 9457/2016-1 Národnej banky Slovenska je spoločnosti Finančné centrum, a. s. oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:

• poistenie alebo zaistenie

• prijímanie vkladov

Licencia – samostatný finančný agent

Poistenie profesijnej zodpovednosti poisťovacieho agenta

Systém manažérstva kvality

Finančné centrum, a. s., ako jedna z mála spoločností v tejto oblasti, zaviedla a udržiava v praxi systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej európskej normy EN ISO 9001.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.