Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Služby

Prostredníctvom tímu odborníkov vo všetkých druhoch poistenia Vám poskytujeme komplexné služby, počnúc poradenstvom pri výbere, uzatvorením zmluvy a následnou starostlivosťou o klienta až po odborný servis a asistenciu pri poistných udalostiach. Našou firemnou filozofiou je ponúkať klientom nielen produkty, ale predovšetkým naše služby:

Poradenstvo pri výbere poistenia

Výrazne redukujeme Váš čas, ktorý by ste strávili návštevou jednotlivých zástupcov poisťovní a využívame vo Váš prospech našu vyjednávaciu pozíciu pred poisťovňami. Pri rozhodovaní Vám vieme poskytnúť objektívne informácie ohľadne výberu vhodného poisťovateľa.

Vykonanie poistného auditu existujúceho poistenia

Preveríme Vaše súčasné podmienky poistenia, ak ho máte uzatvorené. Staršie poistné zmluvy v mnohých prípadoch nezodpovedajú dnešným podmienkam. Výsledkom auditu je jasné a faktické porovnanie Vašich súčasných podmienok s naším návrhom na nové podmienky, ktoré lepšie chránia Vás a Váš majetok a v mnohých prípadoch sú aj finančne výhodnejšie.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu uzatvoríte priamo u nás jednoducho a bezpečne.

Starostlivosť o klienta počas celej doby poistenia

Naša starostlivosť sa po uzatvorení zmluvy  nekončí. Sledujeme vývoj poistného trhu, aktualizácie podmienok poistenia, sadzby poistného a podobne. Kontaktujeme Vás v dostatočnom predstihu pred výročným dátumom Vašej zmluvy a ponúkneme Vám poistenie za výhodnejších podmienok.

Asistencia pri nahlasovaní a likvidácii poistných udalostí.

V prípade poistných udalostí poskytujeme našim klientom možnosť využiť asistenciu, ktorá výrazne redukuje Váš čas a stres v súvislosti s nahlásením poistnej udalosti do poisťovne. Naše oddelenie asistenčných služieb s Vašou spoluprácou zhromaždí potrebné údaje a dokumenty a poistnú udalosť nahlási za Vás. Následne sledujeme celý priebeh likvidácie a o jej výsledkoch Vás bezodkladne informujeme. Ak prebieha likvidácia takýmto spôsobom, výrazne sa zvyšuje Váš komfort a aj úspešnosť plnenia, vzhľadom na vysokú odbornosť  nášho oddelenia asistenčných služieb.

Našimi spokojnými klientami sú nielen fyzické osoby, malé firmy a podnikatelia, ale aj veľké obchodné spoločnosti a združenia.

Oddelenie asistenčných služieb

Oddelenie asistenčných služieb ponúka našim klientom komplexný servis a asistenciu v prípade vzniku poistnej udalosti. Klienti môžu kedykoľvek kontaktovať našich pracovníkov, ktorí ich navigujú ohľadne riešenia, dokumentovania, likvidácie poistnej udalosti na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 234 alebo na mobilnom čísle 0905 309 357. Tieto služby sú samozrejmosťou až do ukončenia likvidácie škody.

0 /rok
Nahlásených poistných udalostí

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.