Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Produkty

• Poistenie bytových domov

• Poistenie zodpovednosti z držby, vlastníctva bytového domu

• Poistenie krížovej zodpovednosti medzi vlastníkmi bytov
  v bytovom dome

• Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone správy

• Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone ďalších činností,
  ktoré správca vykonáva

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.